Osteopathie

         Karel Zwaenepoel D.O.

         Karel Zwaenepoel D.O.

            David Bekaert D.O.

            David Bekaert D.O.

           Lisa Gekiere D.O.

           Lisa Gekiere D.O.

Maak online een afspraak:


ContactEER Osteopunt

09 281 00 91 - info@osteopunt.be

Praktijk in Gent (in Kinepunt)
Jan van Hembysebolwerk 5, 9000 Gent

Praktijk in De Pinte
Polderdreef 40, 9840 De Pinte


Osteopathie - onze visie

“De osteopathie is een manuele, diagnostische en therapeutische benadering voor het behandelen van functiestoornissen in de mobiliteit van gewrichten en weefsels in het algemeen, en voor het vaststellen van het aandeel ervan in het ontstaan van ziekteverschijnselen.”
(Definitie van de Academie voor Osteopathie van België)

De filosofie steunt op 3 fundamenten. Enerzijds op de eenheid en totaliteit van het menselijk lichaam, anderzijds op de wederzijdse relatie tussen structuur en functie. Een derde pijler is de zelfgenezende en zelfregulariserende mogelijkheid.

Osteopathie is een manuele therapie die zich toelegt op het herstellen van een verstoord mechanisch evenwicht binnen het lichaam. Ze is complementair in die zin dat ze aanvullend bestaat op de reguliere geneeskunde.

Het verstoorde evenwicht in het lichaam kan zich uiten in klachten zoals rug-, nek- en hoofdpijn of spijsverteringsproblemen.

Als u naar de osteopaat gaat, dan onderzoekt deze met zijn handen alle bewegingssystemen op hun bewegelijkheid. Dit is een manier om alle blokkades en bewegingsbeperkingen in het lichaam die met de klacht verband houden in kaart te brengen. Zo viseert hij er de oorzaak van en behandelt deze door middel van manipulaties, spiertechnieken en mobilisaties. De osteopaat geneest niet maar nodigt als het ware het lichaam uit om zelf te genezen door blokkades en bewegingsbeperkingen die een genezing in de weg staan op te heffen. Apparatuur of medicijnen worden niet gebruikt.

Na de behandeling heeft het lichaam tijd nodig om te reageren op de technieken. Vandaar dat er meestal een week of langer tussen 2 behandelingen plaats vindt en dat het lichaam soms een verergering van klachten ervaart. Een merkbare verbetering is er meestal na een drietal behandelingen. Vaak wordt u ook een controlebehandeling voorgesteld.

Enkele interessante links:

www.professioneleosteopaten.be
www.gnrpo.be
www.osteopathie.be
www.osteopunt.be