Kinepunt Gent

Home

Welkom bij Kinepunt.

Als omringend team met inbreng vanuit de verschillende disciplines is het onze uitdaging de patiënt in zijn mechanische/ functionele  totaliteit te zien en via grondige bevraging en onderzoek de meest geschikte behandelmethode toe te passen. Hiernaast wordt ook aandacht geschonken aan het mens-zijn van de patiënt en streven we, o.a. door regelmatig teamoverleg, naar een verhoogde levenskwaliteit voor de patiënt.

Het Kinepunt-team heeft zich uitgebreid om een snelle aanpak van het probleem te blijven garanderen en dit zowel tijdens als na de kantooruren. Onze flexibiliteit verzekert hiernaast ook de continuïteit in therapie wanneer onze therapeuten bijscholing volgen, externe opdrachten hebben,…

Zowel kennis als ervaring binnen de kinesitherapie, osteopathie, podologie en diëtiek vormen de stevige basis waarop Kinepunt een behandeling bouwt, om zo te komen tot een duurzaam resultaat.
Het Kinepunt-team